Kaksi osuuskuntaa jossa henkilökohtainen terveysdata on demokratisoitu

genomedata


Henkilökohtaisen terveysdatan mahdollisuudet ja riskit ovat digitaalisen murroksen aikakaudella valtavat. Niiden avulla uusia hoitoja voidaan kehittää ennennäkemättömän vaivattomasti. Toisaalta esimerkiksi terveysdataan kohdistuvat tietomurtohyökkäykset ovat kasvaneet räjähdysmäisesti, eikä kaupallisten tahojen säätely ole pysynyt teknologian kehityksen perässä.

OP-Pohjolan vakuutustoiminnan ja sairaalaverkoston tulisi olla edelläkävijöitä terveysdatan ja osuustoiminnan yhteenpunomisessa. Ohessa kaksi terveysdataosuuskuntien lippulaivaa:

1. MIData

MIData on perustettiin Sveitsissä vuonna 2015 ja on maailman ensimmäinen terveysdataosuuskunta. Jäsenet voivat tallettaa suojattuun pilvipalveluun esimerkiksi sairaalatietojaan ja kuntoilusovellustensa lokitietoja. He voivat tarkkailla tietoja ja päättää keille jakavat niitä, esimerkiksi lääkärilleen tai kiinnostuneille tutkijoidelle.

23AndMe ja PatientsLikeMe palvelut ovat todistaneet että ihmiset ovat valmiita jakamaan omia terveystietojaan ilman rahallisia kannustimia. MIData ei tarjoakaan rahallisia kannustimia, vaan jäsenet jakavat tietojaan edistääkseen lääketieteellistä tutkimusta josta he itse välittävät. Mikäli osuuskunta tekee rahaa, jäsenet päättävät sen kohdistamisesta demokraattisesti. Perustaja tohtori Hafenin mukaan osuuskuntamalli jossa jokaisella on yksi ääni soveltuu erityisen hyvin tälläiseen hankkeeseen, sillä onhan meillä jokaisella myös esimerkiksi yksi genomi.

Ensimmäinen MIDatan toteuttama hanke koski laihdutusleikkausten läpikäyneitä, jotka pitivät kirjaa esimerkiksi painonsa kehityksestä toipuessaan leikkauksesta ja jakoivat tiedon tutkijoille. Eräs toinen MIDatan toteuttama hanke koski lääkkeen vaikutusta MS-tauti potilaille, jotka antoivat hanketta varten suunnitellulla mobiilisovelluksella tietoja kognitiivisista ja motorisista kyvyistään.

MIData tulee myös tarjoamaan jäsenilleen terveysappien kauppapaikan, joka tulee muistuttamaan Googlen ja Applen mobiilisovelluskauppoja.

2. Savvy Cooperative

Savvy Cooperative on maaliskuussa 2017 perustettu Yhdysvaltalainen osuuskunta jonka omistat ovat potilaita ja heidän läheisiänsä. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää palvelua löytämään osallistujia kyselyihin, fokusryhmäkeskusteluihin, haastatteluihin tai muihin hankkeisiin. Osallistujat pystyvät tarjoamaan tietoa tarpeistaan ammattilaisille jotka maksavat heille osallistumisesta.

Ohessa kääntämäni kuva joka havainnollistaa Savvy Cooperativen liiketoimintaa:

savvycoop

Mainokset

3 osuuskuntaa jotka luovat digitaalisen työnvälityksen demokraattista murrosta

paradigm-shift-628x250

Internet on romahduttanut työnvälityksen kustannukset ja mahdollistaa siten yhä pienempien työtehtävien teettämisen. Internettiä edeltävällä aikakaudella ei ollut järkeä tehdä lehti-ilmoitusta jossa pyytää jotakuta kokoamaan huonekalun tai ulkoiluttamaan koiran korvausta vastaan, mutta nykyään tälläisiä palveluja tarjoavia sivustoja syntyy jatkuvalla syötöllä.

Koostuuko elantomme tulevaisuuden työmarkkinoilla yhden tulovirran sijasta useista pikkupuroista? Käydessämme lenkillä polvileikkauksesta toipuva naapurimme maksaisi meille jotta kävisimme hänen puolestaan ostoksilla ja samalla keräisimme terveysappiin tietoa päivittäisestä juoksumäärästä ja nopeudestamme, jonka myisimme tutkijoille. Se ei tekisi meistä rikasta, mutta voisi tarjota meille tuntuvasti lisätienestiä.

Digitaalisen työnvälityksen aikakaudella osuuskunnat saattavat tarjota sen järjestäytymisen muodon, minkä ammattiyhdistykset tarjosivat tehdastyön aikakaudella. Tässä 3 esimerkkiä osuuskunnista, jotka luovat demokraattista murrosta työmarkkinoiden digitaalisessa murroksessa.

 1. Denver Green Taxi Cooperative
  Helsingin kokoisessa Denverin kaupungissa suurin taksiyritys Green Taxi Cooperative on syrjäyttänyt Uberin. Paikallisten ammattiyhdistysten tuella vuonna 2016 laukaistu yritys on noussut hetkessä maan toiseksi suurimmaksi työntekijäomisteiseksi osuuskunnaksi ja sen 800 kuskia muodostavat kolmasosan kaikista kaupungin taksikuskeista. Taksin voi tilata Uberin kaltaisella mobiilisovelluksella ja kuskit äänestävät johdon yksi-kuski-yksi-ääni periaatteella.
 2. Loconomics
  Loconomics on Kalifornialainen työntekijöiden omistama osuuskunta, josta voi ostaa pikkuaskareita, kuten koiranulkoiluttajan, huonekalun kokoajan tai muuttoapua. Sen pääasiallinen kilpailija on TaskRabbit yritys, jonka työntekijöiden kohtelusta kertoo se että TaskRabbit lakkautti työntekijöille tarkoitetun keskustelufooruminsa keskustelun kriittisyyden takia.
 3. JoinUs2Eat
  JoinUs2Eat on Belgialainen osuuskunta, jonka jäsenet voivat käydä toistensa luona syömässä korvausta vastaan sekä arvostella toistensa ruokia. Koska esimerkiksi pastan keittäminen yhdelle tai kahdelle ihmisille vie saman määrän aikaa, on mahdollista että tämänkaltainen työnvälitys tekee yhteisen ruokailun naapurien välillä käteväksi tavaksi säästää ruoanlaittoon kulutettua aikaa. Lisäksi se saattaa olla keino vähentää ruokahävikkiä.

Tulevaisuuden mahdollisuudet

Amazon Mechanical Turk on äärimmäisin esimerkki pienten askareiden välitysalustasta. Askareista maksetaan tyypillisesti 5 – 50 senttiä ja ne saattavat olla esimerkiksi 10 sekunnin puhepätkän muuttamista tekstiksi tai kuvantunnistustehtäviä, jossa on erotettava joukosta kuvista esimerkiksi ne, joissa on moottoripyörä. Palvelusta ei ole vielä osuuskuntavaihtoehtoa.

Parhaimmillaan internet voi tarjota digitaalisia työalustoja, joissa työtä voi tehdä fyysisestä sijainnista ja kellonajasta riippumatta, ja työmäärän voi halutessaan säätää vaikka 10 sekunnin miniaskareeseen. Mikäli välikäsien sijasta alustat ovat osallistujien demokraattisesti hallinnoimia, automaation vapauttama työvoima voi siirtyä ennennäkemättömän tehokkaille työmarkkinoille, joissa työntekijöiden joustavuus ja päätäntävalta eivät ole vastakkain, vaan täydentävät toisiaan.

Mikrotyö tulee myös muuttamaan työn ja vapaa-ajan rajoja. Esimerkiksi vuoden 2018 tiedonsiirto-oikeus tulee tarkoittamaan että EU kansalainen voi halutessaan myydä Google hakuhistoriansa siirtämällä sen Googlelta toiselle rekisteripitäjällä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokainen Google-haku muuttuu palkkaa tuottavaksi mikrotyöaskareeksi. Käsittelen tiedonsiirto-oikeutta artikkelissani ”2018 tiedonsiirto-oikeus: Omista ja myy data joka yrityksillä on sinusta.”

Idea OP-Pohjolalle: Vakuutus joka auttaa yksinäisiä vanhuksia koiran hankinnassa

doggo1

Ikääntyneiden yksinäisyys

 • THL:n avion mukaan joka kolmas yli 65-vuotias tuntee itsensä ajoittain yksinäiseksi ja 4–5 prosenttia tuntee jatkuvampaa yksinäisyyttä.
 • Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan yksinäisyys nosti paikallisten ikääntyneiden parissa ennenaikaisen kuoleman riskiä 45%, siinä missä ylipainon vaikutus oli 20% ja alkoholin liikakäytön 30%. Vaikutukset näkyvät esimerkiksi stressihormonien määrässä, immuunijärjestelmän toiminnassa ja sydämen terveydessä.
 • London School Of Economicsin tutkimuksen mukaan sijoitukset yksinäisyyden vähentämiseksi voivat tulla yhteiskunnalle kolminkertaisina takaisin.

Koiranomistamisen hyödyt

Koira vaatii päivittäistä ulkoilutusta, ja sen onkin todettu lisäävän omistajien liikuntaa ja olevan hyväksi terveydelle. Lisäksi koiran omistaminen vähentää ahdistusta ja masennusta, yksinäisyyden tunnetta sekä dementiapotilaiden käytöshäiriöitä sekä lisää stressinsietokykyä ja turvallisuuden tunnetta.

Kohtaamisongelma

Kuinka moni vanhempi ihminen ei hanki lemmikkiä koska uskovat joutuvansa lemmikin elinaikana sairaalahoitoon useiksi päiviksi tai viikoiksi, eikä heillä ole läheisiä joita he voisivat tai viitsisivät pyytää pitämään lemmikistä huolta?

En tiedä, mutta tämä olisi hyvä selvittää, sillä ihmiset joilla on terveysongelmia ja joilla on vähän läheisiä eivät näistä syistä johtuen voi hankkia koiraa, vaikka samoista syistä he hyötyisivät koiranomistamisesta kaikkein eniten.

Vakuutus, jossa eläimen hoito turvataan jos vakuutettu joutuu itse sairaalahoitoon eikä voi pitää lemmikistä huolta

OP:n eläin- ja henkivakuutuksen ottajille voitaisiin tarjota mahdollisuutta turvata lemmikin hoito silloin kuin vakuutettava tarvitsee sairaalahoitoa, tai ainakin tietyn pituisen ajanjakson ajan. Tälläistä palvelua tarjoaa Yhdysvalloissa esimerkiksi Trupanion yritys.

Eläinvakuutusten sekä ikääntyneiden määrä on kasvussa.

Sairaaloissa eräs ruuhkan aiheuttaja ovat ikääntyneet yksinäiset ihmiset jotka tulevat sairaalaan saadakseen jotain sosiaalista kontaktia. Mikäli heillä olisi lemmikki ja mahdollisuus mennä koirapuistoon saattaisi vähentää tälläisiä sairaalakäyntejä. Tämä voi olla liikunnan aiheuttamien terveyshyötyjen lisäksi yksi selitys sille miksi koiranomistajien on todettu käyvän muita harvemmin sairaalassa. Eräs hyötyjä voisi olla OP-Pohjolan sairaalat.

Onko automaatio riski osuuskunnille vai osuuskunnat lääke automaation riskeihin?

automation1

Ennen talouden vastakkainasettelu nähtiin tehtaiden köyhien työntekijöiden ja rikkaiden omistajien välillä. Nyt vastakkain ovat ne ketkä rikastuvat korvaamalla työvoimaa automaatiolla ja ne ketkä korvataan automaatiolla. Uhkana on omistuksen keskittyminen kun suurpääoman kilpailuetu kasvaa isojen syödessä pienet samalla kun yhä useampi jää työttömäksi ja yhä vaikeammin työllistettäväksi.

I. Suomessa on meneillään maailmanhistoriallisesti ennennäkemätön kokeilu siitä, voidaanko automaatiosta hyötyä ilman että se tarkoittaa omistuksen keskittymistä

Kauppa-ala on elinkeinoelämän ylivoimaisesti suurin työllistäjä lähes 300 000 hengellä. Kaupan alojen liiton mukaan liikevaihdon kasvu enää tarkoita työllisyyden kasvua. Tämä johtuu automaatiosta, joka näkyy esimerkiksi itsepalvelukassoina. Alan suurin työllistäjä on osuuskunta HOK-Elanto, jonka omistaa 2 miljoonaa jäsentä joilla jokaisella on yksi ääni korkeinta päätäntävaltaa käyttävän edustajiston vaaleissa. Tulevaisuus on siis jotain kahden seuraavan skenaarion väliltä:

   • Skenaario 1:
    Osuuskuntamuotoinen omistaminen ei kannusta HOK-Elantoa automatisoimaan sen toimintaa yhtä tehokkaasti kuin sen osakeyhtiöomisteiset kilpailijat. Suomi maailman osuustoiminnallisimpana taloutena tulee menettämään tätä erityspiirrettään.
   • Skenaario 2:
    Suomesta tulee malliesimerkki maasta jossa kauppojen automatisaation hyödyt jakautuvat demokraattisen omistuksen takia laajemmin. Suomi onnistuu hyödyntämään erityspiirrettään poikkeuksellisen osuustoiminnallisena maana ja tämä edesauttaa demokratisoimaan taloutta globaalisti muiden pyrkiessä kopioimaan meitä.

Nämä ovat kysymyksiä joiden ratkeaminen on parhaillaan meneillään. Niiden tulisi olla yksi keskeinen kysymys seuraavissa HOK-Elannon vaaleissa.

II. Robottiautot

Helsingin kokoisessa Denverin kaupungissa Uberin on syrjäyttänyt kuskien demokraattisesti omistama taksiosuuskunta, joka on hetkessä noussut maan toiseksi suurimmaksi työntekijäomisteiseksi osuuskunnaksi. Suomessa Osuuspankin sähköautovuokrauspalvelulla on noin 22% markkinaosuus maamme täyssähköautoissa. Osuuspankin on oltava askeleen edellä ja valmistauduttava robottiautoihin jotka ovat osuuskunnallisesti omistettuja tai joiden vuokrausvälitys tapahtuu osuustoiminnallisesti.

Henkilöautot ovat iso siivu kansallisvarallisuutta joka vanhenee nopeasti ja on hyvin tehottomassa käytössä. Tulevaisuusvaliokunnan selvityksen mukaan mikäli osana joukkoliikennettä Suomessa olisi noin miljoonaa robottiautoa saisi jokainen kansalainen ruuhka-aikoinakin auton käyttöönsä noin kolmessa minuutissa. Käyttöasteen parantuminen johtaisi myös säilytykseen liittyvien kustannusten vähenemiseen. Aikaa ja kaupunkitilaa vapautuisi tehokkaampaan tai viihtyisämpään käyttöön. Tämänkaltainen robottiautojen käyttö henkilöliikenteessä säästäisi vuosittain noin 20 – 30 miljardia euroa.

III. Riskit ja ratkaisut

Sekä Brexitin ja Trumpin eräs keskeinen syy oli perinteisesti vasemmistoa äänestäneet hiilikaivosalueet joihin teknologian murros oli iskenyt erityisen rajusti. Suurimmassa osassa Yhdysvaltain osavaltioista rekkakuski on miesten yleisin ammatti ja robottiauton kiihtyminen murrosvaiheeseen on vain ajan kysymys. Mikäli automaatio tulee kärjistämään eriarvoisuutta, jännite yhtäläisen äänioikeuden ja eriarvoisen varallisuuden välillä tulee purkautumaan polarisoituneen politiikan lamauttavana kompromissikyvyttömyytenä.

Viimeiset vuosikymmenet pääoman osuus taloudesta on kasvanut palkkojen kustannuksella samaan aikaan kun pääoma on keskittynyt yhä harvemmille. Sitä edeltävällä aikakaudella tuloerojen kehitys oli ollut vuosikymmeniä vastakkaista: tuloerot pienenivät ja palkkojen osuus kasvoi.

Palkkojen nostaminen keinona vähentää tuloeroja ei kuitenkaan toimi samalla tavoin kuin ennen, sillä työvoimakustannusten nousu tekee työvoimaa korvaavasta teknologiasta houkuttelevampaa. Sosiaalidemokraattisen puolueen, ammattiyhdistysten ja osuuskuntien parissa yhä tärkeämmäksi tehtäväksi muodostuukin pääoman tasaisempi jakaminen, ei sen osuuden vähentäminen suhteessa työhön.

2018 tiedonsiirto-oikeus: Omista ja myy data joka yrityksillä on sinusta.

Toukokuussa 2018 EU:ssa astuu voimaan oikeus omistaa digitaalinen jalanjälkesi. Voit esimerkiksi siirtää Googlesta hakuhistoriasi jollekin toiselle yritykselle. Tällöin Google ei enää saa käyttää hakuhistoriaasi kohdistaakseen mainontaa sinulle, mutta valitsemasi yritys saa. Tämä on hieman verrattavissa oikeuteen siirtää sama puhelinnumero liittymästä toiseen. Saat myös tulla unohdetuksi ja poistaa sinusta kerätyt tiedot.

Kyseesssä on massiivinen mahdollisuus osuuskunnille. Osakeyhtiön voi vallata ostamalla enemmistön osakkeista. Osuuskunnat taas ovat demokraattsia yrityksiä joissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni, jolloin valtausta ei voida tehdä vaan sen hyväksymiseksi vaaditaan aina enemmistö. Osuuskunnat ovat siis paras valinta jos haluat siirtää datasi taholle jonka omistus ei siirry ilman että sinulla olisi siihen yhtä paljon sanottavaa kuin kaikilla muillakin omistajilla. Myös muut säännöt, kuten voitonjako, määritellään demokraattisesti.

Datan merkitys on valtava ja The Economist lehti onkin julistanut että se on korvannut öljyn maapallon arvokkaimpana resurssina. Googlen tai Facebookin käyttäjän keskimääräisen datan arvoa on mahdotonta mitata, sillä datan arvo esimerkiksi kasvaa kun sitä kerätään paljon yhteen. Jotain viitteitä voidaan kuidenkin saada esimerkiksi siitä että Yhdysvaltalainen käyttäjä tuotti Facebookille noin 41 dollaria vuonna 2015. Erään arvion mukaan EU:ssa henkilökohtaisen datan arvo tulee vuonna 2020 olemaan noin 1,4 triljoonaa euroa, mikä on lähemmäs 3 000 euroa kansalaista kohti. Dataosuuskunnat eivät tule tekemään jokaisesta rikasta. Ne kuitenkin mahdollistavat sen että datan hyödyt eivät kasaudu tekemällä muutamasta valtavan rikkaan vaan jakautuvat pienenä lisätienestinä valtavalle määrälle ihmisiä. Massadatan vapauttaminen massoille voi kääntää internetin kaupallistumisen demokraattisuutta tukahduttavasta sitä tukevaksi voimaksi.

Tiedon siirto-oikeus tulee synnyttämään internetissä mahdollisuuksia osuuskunnille johon voi liittyä muutamalla klikillä fyysisestä sijannista tai kellonajasta riippumatta. Nämä monikansalliset osuuskunnat puolestaan mahdollistavat ilmaiset internet palvelut tekemällä käyttäjästä omistajan, ei tuotetta joka myydään.

Lue myös artikkelini Kaksi osuuskuntaa jossa henkilökohtainen terveysdata on demokratisoitu joka käsittelee dataosuuskuntia terveydenhuollossa.